Internacionalni sajam Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) – SEE-IT-Samit

Samit će biti održan na Novosadskom sajmu od 7. do 9. novembra 2018. godine sa konferencijskim i pratećim programom. U toku tri dana, posetiocima sajma će se predstaviti 150 kompanija iz preko 20 zemalja, biće realizovano 15 tematskih konferencija, saopšteno je iz kompanije Resenva Konsalting, koja je jedan od organizatora te manifestacije. Nastavi sa čitanjem „Internacionalni sajam Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) – SEE-IT-Samit“

Centralna evidencija stvarnih vlasnika (Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine)

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ( Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Centralna evidencija), kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja zakona u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Nastavi sa čitanjem „Centralna evidencija stvarnih vlasnika (Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine)“

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa. Nastavi sa čitanjem „Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu“

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat raspisao Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 18. jun 2018.godine. Nastavi sa čitanjem „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima“

Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu- Poreska uprava

U skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2018. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2017. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2016.-30.09.2017. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava, sačinjen je Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2018. godinu. Nastavi sa čitanjem „Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu- Poreska uprava“

Dostavljanje dokumentacije za otvaranje računa u bankama i u elektronskoj formi

Povodom povremenih pisanja medija da banke insistiraju da im privredni subjekti prilikom otvaranja računa dostavljaju rešenje o registraciji u papiru i overeno pečatom registratora, ističemo da postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja i u elektronskoj formi. Nastavi sa čitanjem „Dostavljanje dokumentacije za otvaranje računa u bankama i u elektronskoj formi“