Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa. Nastavi sa čitanjem „Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu“

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat raspisao Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 18. jun 2018.godine. Nastavi sa čitanjem „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima“